Clasificarea accidentelor rutiere din punct de vedere juridic

Clasificarea accidentelor rutiere se face în funcţie de urmările pe care le au, consecinţele juridice pe care le implică şi cunoaşterea autorului.
clasificarea accidentelor rutiere

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, accidentul este definit ca fiind evenimentul fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor (provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea), un fapt întâmplător, banal, care aduce nenorocire.

În accepţiune legală însă, accidentul rutier este evenimentul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
  • a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane, ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
  • în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Clasificarea accidentelor rutiere se face în funcţie de trei criterii:

a. urmările pe care le au – accidente soldate numai cu pagube materiale sau accidente soldate cu victime. La rândul lor, accidentele soldate cu victime se împart în accidente uşoare, din care au rezultat doar leziuni minore, care nu necesită spitalizarea victimelor şi accidente grave, soldate cu decesul victimelor sau rănirea gravă a acestora, necesitând pentru vindecare spitalizarea celor răniţi;

b. consecinţele juridice pe care le implică – context în care sunt accidente ce atrag răspunderea contravenţională şi civilă (soldate numai cu pagube materiale) şi respectiv care atrag răspunderea penală a celor care le-au produs (accidentele soldate cu victime);

c. cunoaşterea autorului – accidentele pot fi cu autori cunoscuţi sau cu autori neidentificaţi, care au părăsit locul producerii evenimentului fără încuviinţarea poliţiei, sustrăgându-se cercetării.

Competenţa materială de cercetare şi soluţionare a accidentelor de circulaţie este diferită, în raport de
consecinţele rezultate din acestea.

Astfel, potrivit legii, accidentele soldate numai cu pagube materiale, produse pe teritoriul României, între cel mult două vehicule, pentru care există asigurări de răspundere civilă auto valabile, iar conducătorii şi/sau, după caz, deţinătorul legal, au completat şi semnat un formular tip privind constatarea amiabilă de accident, se soluţionează direct de către societăţile de asigurări, care eliberează şi documentele pentru introducerea vehiculelor în reparaţie.

Tot în cazul accidentelor soldate numai cu pagube materiale, atunci când nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile menţionate mai sus, ori cei implicaţi se adresează direct poliţiei rutiere, aceasta soluţionează cauza prin stabilirea vinovăţiei, întocmirea procesului verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică şi sancţiunea corespunzătoare încălcării normei rutiere şi respectiv prin eliberarea autorizaţiilor de reparaţie.

Accidentele soldate cu victime, indiferent de gravitatea lor, sunt cercetate de către poliţia rutieră, sub supravegherea procurorului, după conturarea probatoriului, dosarul cauzei fiind înaintat cu propunere legală Parchetului care, după caz, poate dispune trimiterea în judecată a autorului, prin sesizarea instanţei competente.

 

CITEŞTE ŞI:

Cele 10 „puncte negre” de pe şoselele din jurul Bucureştiului

Ora 18, momentul când au loc cele mai multe accidente rutiere grave

Exemple pentru România. Măsuri adoptate în UE pentru creşterea siguranţei rutiere

 

Adaugati comentariu